Velkomen til oss i Bygland!

Alle kan bidra med noko og alle treng ei hand i bland. Vi brenn for at mennesker skal møtas og berike kvarandre. Å bidra for andre gjennom frivillig innsats skapar ny meining i livet. Du kan bidra med det du har lyst til, alle kan vere til nytte. Har du lyst til å setje av litt tid til å vere saman med andre? Møte nye folk? Har du lyst til å vere med på setje eigne og andre sine idéar ut i livet? Frivilligsentralen er kort sagt ein møteplass som formidlar kontakt mellom folk i lokalmiljøet.

Aktivitetar

Her finner du våre aktivitetar

Har du lyst å bevege meir på deg, men slit med motivasjonen? Dette skjer kvar torsdag frå 13-15.30 i Byglandshallen!

Les mer

Besøksven-Besøk nokon som har lyst å finne på noko! Me legg til rette for besøk på Gamleheimen, der frivillige gjer ting saman med bubuarane ein kveld i veka.

Les mer

Likar du å spele? Då er dette plassen for deg. Tysdagar 18.00 - 20.00 på Bygland Frivilligsentral

Les mer

Når: Annankvar Tysdag Kl. 16.30-18.00 Tykkjer du det er kjedeleg å lage middag? Kunne du ønskje du hadde nokon å ete saman med? Er ettermiddagane travle? Då har me løysinga!

Les mer

Føler du deg utrygg når du skal til legen/sjukehuset? Kanskje du kan få ein frivillig til å følgje deg!

Les mer

Vil du vere med oss ut å gå?

Les mer

Har du noko du skulle ordna på Evje, men kjem deg ikkje så lett der aleine? Har du lyst på ein handletur med middagsstopp saman med andre? Les vidare! Når: 1 Måndag kvar månad.

Les mer

Kvar jol markerast jolegrantenninga på Bygland. Bygland Frivilligsentral bidreg med sine frivillige i denne markeringa.

Les mer

Laurdagsklubb- i tillegg til -og ikkje i staden for kommunal ungdomsklubb!

Les mer

Bygland Frivilligsentral har kunnet tilby leksehjelp på Bygland Frivilligsentral

Les mer

Bygland Frivilligsentral kan ved hjelp av frivillige tilby lyttevener til elevane på Byglandsfjord skule.

Les mer

Tykkjer du det er slitsomt å lage din eigen middag? Kunne du tenkje deg å få middag laga på Byglandsheimen, frakta heim til deg?

Les mer

Kva skjer

Dato Kl. Tittel Sted
Tor 27.02 13:00 Styrketrening Byglandshallen
Fre 28.02 10:30 Middagsombringing Byglandsheimen
Man 02.03 10:30 Seniorsenter Pakkhuset Byglandsfjord
Man 02.03 12:00 Lytteven Byglandsfjord oppvekstsenter
Man 02.03 15:30 Teppebowls-Byglandshallen Byglandshallen

Bli frivillig

Dei frivillige er i alle aldrar og med heilt ulik bakgrunn. Kvar og ein kan delta i frivilligsentralen, med det du vil! Saknar du noko kan Frivilligsentralen og du skape noko saman! Eller du kan bidra i dei tenestane me allereie har, til dømes følge til sjukehus, matombringing, cafevert, sykkelpilot,halde kurs om mykje meir. Kven kan melde seg som frivillig? Du som har blitt pensjonist, du som er ung og vil auke din livserfaring,du som er arbeidssøkjar ol. Eksempel på oppgåver: Snømåking, hagestell, handling, lekselesing, snekring, hente ved eller liknande. Du kan halde kurs, starte ei sjølvhjelpsgruppe, eller har du kanskje eit yrke eller ein hobby som kan vere nyttig for andre?

Om oss

Bygland frivilligsentral held til i den gamle prestegarden på Bygland som ligg ved fjorden.  Eit flott gamalt hus der vi har to stuer, nytt kjøkken og eit kontor. Bygland frivilligsentral vil vere bindeledd mellom laga og samarbeide om ulike prosjekt. Den gamle prestegarden blir brukt av lag og organisasjonar til møte på kveldstid.  Ta kontakt eller kom innom for en prat om hva vi kan gjøre for deg og hva du kan gjøre for andre. Det er også mogleg å leige lokalet.

2020 © Bygland Frivilligsentral