Valfag Arbeidslivsfag-Samarbeid med Bygland Oppvekstsenter

Fivilligsentralen samarbeider med Pleie og omsorg for å lag eit valfag

Aldersgruppe: For alle

Kvar torsdag kjem elevar til Frivilligsentralen for å gjere ulike arbeidsoppgåver. Nokre av oppgåvane er i bustadane til heimebuande eldre, nokre er Byglandsheimen og nokon er på Frivilligsentralen.


Neste Valfag Arbeidslivsfag-Samarbeid med Bygland Oppvekstsenter

Dato Kl. Tittel Sted
Tir 19.11 10:45 Bistand heime Heime hos deg
Tir 26.11 10:45 Bistand heime Heime hos deg
Tir 03.12 10:45 Bistand heime Heime hos deg
Tir 10.12 10:45 Bistand heime Heime hos deg
Tir 17.12 10:45 Bistand heime Heime hos deg
2019 © Bygland Frivilligsentral