Utlevering av strøsand/henting av strøsand

Treng du strøsand?

Aldersgruppe: For alle

Bygland Frivilligsentral i samarbeid med Open omsorg kan tilby strøsand ferdig fordelt i bøtter. Derosm du har behov for dette og har tenester i frå Open omsorg, kan du be dei ta med ei bøtte til deg. Dersom du ikkje har tenester i frå Open omsorg, men ønskjer strøsand kan du kontakte Frivilligsentralen på tlf: 94510770.

Klarer du å og hente sjølv, kan bøttene hentast i garasjen tilknytt Byglandsheimen.

2019 © Bygland Frivilligsentral