Transport

Har du lyst å kome deg på ein aktivitet, men kan ikkje køyre bil lenger? Kanskje ein frivillig kan køyre deg.

Me har frivillige som kan ta på seg køyre oppdrag om du har lyst å kome deg ut på noko, men ikkje køyrer sjølv lenger. 

Du betaler kilometergodtgjersle direkte til den frivillige som køyrer deg, etter statens køyretakst. Elles koster det ikkje noko. Dersom du har ei avtale du skal rekke på ein bestemt dag, er det lurt å kotakte frivilligsentralen i litt god tid.

Dersom dette er noko for deg, kan du ta kontakt på telefon  945 10 770. 

foto: pixabay.com

2020 © Bygland Frivilligsentral