Aktivitetskveld i Årdalshallen

Aktivitetskveld er ein kvled der det skjer masse forskjellig i Årdalshallen. Vil du spele brettspill? Eller kortspill? Vil du spele innebandy, eller volleyball. Då må du kome!

Aldersgruppe: For alle

Frivilligsentralen saman med Byglansfjord grendelag aktivitetsdag o Årdalshallen!

Me har masse brettsoel, som Fantasi eller Scrabble, Ligretto mm.

Me har tilgong til hallområdet og kan drive med volleeyball, fotball, barminton eller anna gøy også

Dette passer for alle aldre, og me inviterer spesielt dei unge til å kome!

Foto: Anne Fauske

2022 © Bygland Frivilligsentral