Valfag Arbeidslivsfag-Samarbeid med Bygland Oppvekstsenter

Me er så heldige å få 8 klassingar som frivillige!

Me startar eit prosjekt saman med Byglands oppvesktsenter, der 8 klasse skal utføre valfaget Arbeidsliv hos Frivilligsentralen. Det betyr at 8 klasse skal utføre frivillig arbeid i den tida dei er her. Elevane er på sentralen kvar torsdag frå klokka 09.00-10.30. ei vil bli sett til ulike oppgåve. Nokre av oppgåvene er arbeid ute i privat bustad. Det vil seie, at du som privatperson kan melde inn om du har noko behov for hjelp. Så vil ein elev kome å hjelpe deg. Meld inn behov på telefon 94510770! Det kan vere plenklipping, vinudscask, hagerydding, bere hagemøbler osv. Alt er av interesse.

Bilete: pixabay.com

2020 © Bygland Frivilligsentral