Strøsand

Treng du strøsand? Frivilligsentralen har ei ordning for dette.

Strøsand til privat bruk for eldre og uføre ❄️

Dersom noen treng hjelp til å få sand heim, kan dei ta kontakt med Heimesjukepleien eller Frivilligsentralen. 

Heimesjukepleien har ståande klar sand dei kan ta med ut. Ellers kan ein forsøke å ordne levering, via ein av våre frivillige.

For Frivilligsentralen ved dagleg leiar på tlf: 945 10 770.

Dersom du kan hente sand sjølv: 

Strøsand kan hentast ved kommunen sine driftslokale på Nesmoen under halvtaket der gul hjullaster står parkert. Opningstida er frå kl 08:00 til 15:00 på kvardagane. Der skal stå spade til å fylle medtatte bøtter e l.

Ved eventuelle spørsmål tak kontakt med driftsleiar på tlf 945 32 945 eller tlf 918 63 403.

2020 © Bygland Frivilligsentral