Oppdatert informasjon om aktiviteter i Frivilligsentralen

Nedanfor kan du sjå kva for aktiviteter som er avlyst frå 12.3 til og med 26.3 i følge nasjonale føringar.

Syner til nye nasjonale føringer gjett på Pressekonferanse 12.3 frå nasjonalt hold.

Så og sei alle aktiviteter i Frivilligsentralen eller i regi av sentralen vert avlyst i perioden 12.3-26.3 med noko unntak. 

Følgande aktiviteter vert avlyst/stengd:


 • Seniorsenter Pakkhuset på Byglandsfjord
 • Teppebowls i Byglandshallen
 • Tysdagscafe på Frivilligsentralen
 • Bingo på Frivilligsentralen
 • Bygdemiddag på Frivilligsentralen
 • Leksehjelp på oppvekstsenter
 • Lytteven på oppvekstsenter
 • Gåtur på dagtid
 • Laurdagsklubb
 • Spillekveld
 • Arbeidslivsfag-Innsats for andre med 8 klasse
 • Strikkecafe
 • Utstyrssentralen


Følgande aktivitet vert IKKJE avlyst:

 • matombringing
 • følgeteneste dersom behov

Syner til motteke brev frå Helsedirektoratet  11.3, der ein etterspør hjelp frå frvillig hald:

"Kommunens ledelse oppfordres til å kontakte de aktuelle frivillige organisasjonene for å få oversikt over tilgjengelige ressurser og hvilke oppgaver de kan påta seg lokalt. 

De frivillige organisasjonene kan etter avtale med kommunen bistå med bl.a. følgende: 

 • Til personer i hjemmeisolasjon eller hjemmekarantene: 
  • Innkjøp/distribusjon av mat 
  • Innkjøp/distribusjon av legemidler 
  • Tømme søppel 
  • Transport av varer og personell 
  • Psykososial oppfølging ved f.eks. jevnlig telefonisk kontakt eller via relevante sosiale medier.
 • Ledsage til nødvendig helsehjelp, for eksempel ledsage eldre til fastlege ved behov
 • Informasjonsspredning til spesielle grupper som f.eks. innvandrere og eldre
 • Barnepass til f.eks foreldre som er helsepersonell
 • Evt. evakuering av helseinstitusjoner
 • Beredskapsambulanser og hjelp med transport av personell og materiell

Det er særlig viktig at de frivillige 

 1. ikke bryter smittebarrierer ved karantene/isolering 
 2. ikke foretar helsefaglige vurderinger i sin bistand/oppfølging av personer i hjemmeisolasjon – eller karantene
 3. er tydelig merket som frivillig deltager

Helsedirektoratet vil derfor i samarbeid med de frivillige utarbeide retningslinjer for denne type arbeid. Retningslinjene vil være tilgjengelig på www.helsedirektoratet.no om kort tid. 

Det er viktig at kommunen gjør en vurdering av oppgavene som skal utføres av frivillige, og ivaretar risikohensyn til disse. 

Ekstra rengjøring på områder med stor publikumstrafikk

2020 © Bygland Frivilligsentral