Hjelp naboen din!

Det er viktig å take godt vare på kvarandre no, og ha augane opne for dei som kan trenge litt ekstra støtte!

Bygland kommune oppmodar innbyggjarane sine om å ta godt vare på kvarandre no. Om du kjenner nokon som sit aleine heime, og som kanskje treng støtte - det vere seg både praktisk og sosialt, ta ein telefon til vedkomande for å høyre korleis det går og om dei kanskje treng hjelp til noko

2020 © Bygland Frivilligsentral