Frivilligsentralen rekrutterer frivillige til utkøyring av hushaldningsartikler og telefonven

Bli med på dugnaden! Du kan nå melde inn behov for hjelp, eller tilby di hjelp her på heimesida. Er det nokon du kjenner, som ikkje er på internett. Då kan du melde inn behov på vegne av dei. Berre legg inn namn og nummer til den det gjeld.

Obs: Vedkommande som treng hjelp må samtykke til at me lagrer opplysningane om dei. Samtykke kan du som legg inn, få per telefon og så krysse av i rett boks. 

2020 © Bygland Frivilligsentral