Frivilligsentralen opner sakte men sikkert opp...

Dei fleste av arrangementane i Frivilligsentralen har vore stengd over lang tid. Med godkjenning frå Kommuneoverlege kan me nå setje i gong litt etter litt.

Det er viktig å halde seg innanfor FHI sine rettleiarar for samling for menneske på opptil 20 og frå 20-50. Me må difor lage ein god plan for kvar aktivitet me set i gong. 

Uansett aktivitet er følgande viktig:

  1. Ingen møter med luftveissymptomer. 
  2. Spriting / vask av hender er viktig.
  3. Halde avstand.

Det vil kome fortløpande informasjon om kva for aktivitet som er klar for å starte opp, og når den er klar. Eg er avhengig av dei frivillige, og ber om tålmod slik at me har god nok tid til å få alt på plass.

2020 © Bygland Frivilligsentral