Dialogmøte Lag og foreninger

Til alle lag og foreninger i Bygland kommune Bygland Frivilligsentral inviterer representantar frå alle frivillige lag og foreninger i kommunen til eit dialogmøte den 2 April kl.18.00 på Frivilligsentralen.

Temaet er: Korleis kan frivilligsentralen, saman med lag og foreninger, etablere eit samarbeid som bidreg til å oprretthalde eller auke og bedre frivillighet i kommunen?


Me spør: 

Kva kan eg gjere for deg?

Kva kan du gjere for meg?

Kva kan me gjere saman?


Møtet vil ta sikte på å bli arrangert som eit kafedialogmøte. Kafedialogmøte er ein metode der ein innhenter og sorterer innspel frå store eller mindre grupper kort tid, og på ein morosam måte. 


Ber om påmelding til møtet, slik at Frivilligsentralen kan forberede seg på best mogleg måte. Sms på tlf: 945 10 770, eller på PM på https://www.facebook.com/Bygland-frivilligsentral-509737175703395/?ref=bookmarks

Med beste helsing

Bygland Frivilligsentral


Foto: pixabay.com2020 © Bygland Frivilligsentral