Dialogmøte 7.4 klokka 17.30

Frivilligsentralen ber inn alle lag og foreninger til dialogmøte. Sjå nedanfor for agenda!
Frivilligsentralen ber inn alle lag og foreninger til dialogmøte. Det vart halde 3 dialogmøte i 2019, med gode resultat. Mykje har skjedd sidan siste møte. 
No følgjer me opp. Frivilligsentralen vil presentere Foreningsportalen og ønksjer innspel om dette er ønskeleg for dykk. Firivlligsentralen presentrer også Tilskuddsportalen, ein samla portal for alle tilskotsordningar.. 
Har du eit udekka behov, ein ide eller anna, så tek me i mot med glede!

Møtet vert etter Bygdemiddagen, så her kan du slå to fluer i ein smekk! Middag først og møte rett etterpå!

Trykk gjerne skal om du kjem!
2020 © Bygland Frivilligsentral