Tirsdag 26 November
kl. 10:00 Transportteneste
Frivilligsentralen har frivillige som kan transportere deg, dersom du treng å kome deg til Byglandsheimen men ikkje kjem deg dit sjølv.

Dersom du treng hjelp til å kome deg til å frå Byglandsheimen, har Frivilligsentralen frivillige som kan kome å hente deg heime, og som kan kjøre deg heimatt. Me har fleire frivillige som rullerer på å køyre kvar onsdag. 

Dersom dette er noko for deg, ta kontakt med dagleg leiar på telefon: 945 10 770.

foto: pixabay.com

2020 © Bygland Frivilligsentral