Mandag 27 Januar
kl. 12:00 - 13:00 Lytteven Byglandsfjord oppvekstsenter
Elevar på Byglandsfjord får besøk av frivillige som dei kan lese høgt for.

Ei gong i veka kjem det frivillige til skulen på Byglandsfjord for å høyre elevane lese høgt for dei. Dette er eit viktig ein til ein tilbod, som er nasjonalt.

Formålet med Lyttevennprosjektet er å bygge bro mellom generasjonene, og utvikle en modell for eldres aktive deltakelse i skolen, for å stimulere og motivere leseferdighet og leselyst hos barn i alderen 7 til 9 år, i samarbeid med skolens pedagogiske personale. 

Vil du lese meir om lytteven kan du sjå her:

https://www.uia.no/nyheter/001-nyhetsarkiv-2003-2014/lyttevenn-enkelt-tiltak-med-stor-effekt 

2020 © Bygland Frivilligsentral