Fredag 15 November
kl. 10:30 - 14:00 Middagsombringing Byglandsheimen
Ønskjer du varm mat levert heime på døra?

To gonger i veka køyrer frivillige frå Frivilligsentralen ut middag frå Byglandsheimen til heimebuande. Det vert køyrt ut mat på tysdag og fredag. Du bestiller mat direkte til Byglandsheimen, og betaler for maten der. Utkøyringa treng du ikkje betale for. 

Dersom dette er noko for deg, kan du kontakte Byglandsheimen på telefon 945 32 940 for å kome i gong.  

Bilete. pixabay.com

2020 © Bygland Frivilligsentral