Tirsdag 3 Desember
kl. 16:30 - 20:00 Bygdemiddag Bygland Frivilligsentral
Kunne du tenkje deg ferdig middag i kvardagen til ein billeg penge?

Annakvar tysdag serverer frivillige middag på frivilligsentralen. Du kan kome frå 16.30 for å ete. Middagen er billeg, og du kan kome aleine eller ta med familien. Her har du moglegheit til å møte nokon for ein hyggeleg prat under måltidet.

Me har også behov for frivillige til å bidra i dette prosektet, då nokon flytter ol. Kan du tenkje deg å stå for matlaginga ei gong innimellom. Normalt sett får du ein dag i halvåret, som du skal servere maten. Ta kontakt med dagleg leiar om du kan tenkje deg dette.!

2020 © Bygland Frivilligsentral